Servicii de prevenire și stingere a incendilor

Prevenirea și stingerea incendiilor este ansamblul de practici menite să reducă daunele, distrugerea și eventualele pierderi de vieți omenești cauzate de incendiu. Măsurile de securitate la incendiu le includ atât pe cele care sunt menite să prevină izbucnirea unui incendiu necontrolat cât și pe cele care sunt utilizate pentru a limita dezvoltarea unui incendiu după declanșare și efectele acestuia.

Printre preocupările principale ale unui antreprenor trebuie să se afle și măsurile de prevenire și de apărare împotriva incendiilor. Acestea sunt măsurile speciale de prevenire, necesare în orice loc de muncă legate de procesul de lucru care se desfășoară acolo (inclusiv depozitarea produselor, substanțelor și materialelor legate de procesul de muncă). Acestea trebuie să prevină sau să reducă probabilitatea izbucnirii unui incendiu și, în cazul în care se produce un incendiu, să reducă răspândirea și intensitatea acestuia. Câteva exemple de măsuri de prevenire a incendiilor:

  • depozitarea lichidelor inflamabile în încăperi de lucru, laboratoare și zone similare de lucru
  • sisteme de ventilație pentru diluarea sau îndepărtarea gazelor sau vaporilor inflamabili
  • selectarea unor echipamente de muncă ce nu vor constitui ele însele o sursă de aprindere
  • sisteme de extracție pentru îndepărtarea materialelor combustibile (praful de lemn de ex)