Consultanță securitate și sănătate în muncă și situații de urgență în București

Obiectivul unui management performant de securitate si sanatate in munca: UN MEDIU DE LUCRU MAI SIGUR, MAI PRIETENOS

Conform prevederilor legale in vigoare, angajatorul are obligatia organizarii activitatii de securitate si sanatate in munca. Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii muncii, consultarea, instruirea si formarea lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, sunt cateva dintre componentele de baza necesare asigurarii securitatii si sanatatii angajatilor si a altor participanti la procesul de munca.

serviciile noastre
Securitate si sanatate in munca

Organizarea activitatilor de prevenire si protectie: instruire/testare salariati, intocmire documentatie de specialitate, cercerare accidente de munca, asistenta la controalele autoritatilor

Evaluare riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala

Identificarea pericolelor de la locurile de munca si a persoanelor care pot fi expuse, evaluarea riscurilor si propunerea de actiuni corective si preventive

Situatii de urgenta

Organizarea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor: instruire/testare salariati, intocmire documentatie de specialitate, organizare exercitii de evacuare/stingere, asistenta la controalele autoritatilor